Sest dni a sedem noci online dating

Čo sa týka psychiky, tak sa dajú duševné napätia rozlične odvodiť z bojazlivého očakávania.

Už predtým, ako je dosiahnutá fáza hormonálnych zmien, sa môže vyskytnúť zvýšená citlivosť a zraniteľnosť.

V cievnom systému sa môžu systolické hodnoty krvného tlaku zvýšiť u žien viac než u mužov. Konštitučné faktory, nesprávna výživa, príliš vysoká hodnota cholesterolu ako aj funkčné poruchy látkovej výmeny pečene zohrávajú pravdepodobne dominujúcu úlohu.

V kostnom systéme podporuje hormonálna situácia v klimaktériu artrózy a hlavne osteoporózu spojenú so zvýšenými stratami kostnej masy.

Estrogény majú brzdiaci vplyv na vegetatívny nervový systém. Nerovnováha vedie v klimaktériu k poruchám vo vegetatívnej rovnováhe, tie sú poznačené hlavne záchvatovými návalmi tepla s vyrážaním potu a zrýchleným búšením srdca.

Kvôli klesajúcej tvorbe estrogénov sa môžu prejavovať poruchy a ťažkosti. Pacientky sa ďalej sťažujú na nespavosť, zníženie výkonnosti, nervozitu, depresie, bolesti hlavy, a nedostatok motivácie.

2/3 žien sa sťažuje na ťažkosti v prechode, u 1/3 žien je potrebná hormonálna terapia. Vychádzajúc z termínu menopauzy sa časový úsek cca. Doba jedného roku po tomto termíne sa označuje ako „postmenopauza“. V týchto rôznych prechodových fázach sa plynulo menia koncentrácie ženských pohlavných hormónov a môžu vyvolávať diverzné klimakterické ťažkosti, ktoré sa spolu zahŕňajú pod pojem „klimakterický syndróm“.

Vegetatívny syndróm je určovaný zvýšenou dráždivosťou nervového systému urýchľujúceho krvný obeh a očividne je vyvolávaný výpadkom tvorby estrogénov. Pri rôznych prejavoch klimaktéria zohrávajú najväčšiu úlohu cievne reakcie ako návaly tepla (70 %), potenie (cca. Krvácanie môže byť v menopauze vyvolávané aj nedostatkom estrogénov.

Organické zmeny v klimaktériu postihujú hlavne cieľové orgány estrogénov, špeciálne maternicu, vagínu, vulvu a prsníkové žľazy. výskyt v rodine, veľmi štíhla stavba tela, skorá menopauza, nedostatok pohybu, liečba kortizónom a fajčenie.

Tie „zažívajú“ rastúcu regresiu, okrem iného aj kvôli zníženému prekrveniu. Klimaktérium a postmenopauza sú charakteristické vegetatívnymi a organickými zmenami. Cyklus nekončí u väčšiny žien na konci pohlavnej zrelosti rýchlo, ale najprv prechádza do porúch pri mesačnom krvácaní.

Tento proces trvá viacero rokov a delí sa na rôzne fázy.

Na začiatku stoja nepravidelnosti menštruačného krvácania a vegetatívne symptómy ako typické návaly tepla, búšenie srdca, výkyvy nálad a zvýšená nervozita.

Leave a Reply